Kazateľ,
Bible Kralická,
(text podľa pôvodného vydania)

Slová Kazateľa v Biblii Kralickej zneju v staročeštine mimoriadne ušľachtilo ako dávne posolstvo. Kaligrafia vytvorená písmom blízkym obdobiu humanizmu a renesancie túto ušľachtilosť myšlienok ešte zdôrazňuje.