A. S. Exupéry: Citadela

Úryvky z knihy Citadela. Kaligrafia plochým perom, farebný tuš na papieri Ingres, 48×64 cm­­.
Stavba celkovej kompozície kaligrafického listu je jednoduchá, z jednej veľkosti písma iba s jemne farebnými iniciálkami, ktoré sú povkladané na niekoľkých miestach troch horizontálach citátov. Všetko v intencii myšlienky A. S. Exupéryho, klenbový svorník nebude pohŕdať niektorým z kameňov. Žiaľ táto myšlienka sa ukáže iba vo veľkom rozmere kaligrafického listu.