Kaligrafia

KALIGRAFIA nie je iba krásne písanie. Jej podstatným znakom je individuálny prejav ľudskej ruky a citu. Má dávnu tradíciu a tvary sa dobou krištalizovali, ale súčasná kaligrafia nemôže vytvárať písmo uplne nových tvarov ktorých zmysel by súčasník nerozumel. Takéto tvary už nie sú písmovou kaligrafiou, ale gestickým výtvarným prejavom v oblasti voľného umenia. Kaligrafii ako každému výtvarnému dielu môžeme vtlačiť výraz pohody, emócie, melódie a vystupňovať dojem k výtvarnému zážitku. Kaligraf môže skúšať svoju kreativitu iba v osobitom zdôraznení tvarov. Ale pre kaligrafa nie je písmo iba dorozumievacím prostriedkom, tvorí výtvarné dielo, obraz ktorý vychádza z ducha napísaných slov. Musí byť prítomný cit k tajomstvám kresby písmových tvarov. V ušlachtilo prepracovaných, v každom pohybe hlboko precítených tvaroch písma snažíme sa prejaviť i výraz svojej doby. Písmo je základom kaligrafie. Krásu kaligrafie precítime iba duchom ako každé umenie.