Bibliofília

Mimoriadnym počinom je už fakt, že kaligrafovaná bibliofília vyšla na Slovensku, kde kaligrafia sa neteší všeobecnému záujmu. Knihu Daniel možno bez rozpakov nazvať bibliofíliou, teda vzácnou, krásnou knihou. V dnešnej dobe možno takto označiť i knihu je vytlačenú typografickým písmom, ale kaligrafické stvárnenie textu je v dnešnej dobe jedinečné pretože text je napísaný rukou kaligrafa. Prináša osobitnú a originálnu kaligrafickú stopu a emotívne pocity pri kaligrafovaní. Kaligrafia nie je iba písomným záznamom myšlienok, je i obrazom ich ducha.

Formát strany bibliofílie je 30 x 44 cm