A. S. Puškin: Čierny šál

Mladé letá, 1986

Na obálke použitá pôvodná ilustrácia Jana Kiselová-Siteková.

Grafický dizajn Ľubomír Krátky