AVE EVA – gratulácia

2013, digitálna tlač

grafický list

kaligrafické kompozície v jednotlivých farbách boli spojené v počítači a celý list tlačený digitálne