Danielov sen

Definitívnu kaligrafiu bibliofílie Daniel predchádzalo množstvo náčrtov na ktorých som skúšal jednotlivé kompozície slovenských a francúzskych textov. Kaligrafická kompozícia vizuálne vyjadruje obsah textu, a pri kompozícii jednotlivých jeho častí nesmie prelínanie ťahov narušovať princíp čitateľnosti, hoci sa text na určitých miestach prekrýva, vytvára nové súvislosti. Je to hra, ale zodpovedná. Podstatnou vlastnosťou kaligrafie je harmónia elementov, lahodné vnímanie detailov i celku. Kaligrafická kompozícia nemôže vznikať náhodne, bez predchádzajúcej zmysluplnej, estetickej úvahy.