Hviezdoslav: Herodes a Herodias

TATRAN, 1974

Ilustrácie Stano Dusík. Grafický dizajn Ľubomír Krátky

Kniha patrí do edície Divadelná tvorba v ktorej bola napríklad Lýsistrata. Samozrejme štruktúra textu i téma je úplne odlišná, takže nebolo možné graficky pracovať s veľkosťami písma. S. Dusík urobil prekrásne robustné, celostranové, trojfarebné drevorezy, ktoré boli umiestnené v úvode knihy ako tri dvojstrany preložené dvojstranami titulných listov. Okrem toho urobil i niekoľko hnedočierných malých drevorezov na výzdobu vstupov dejstiev. Text má bežnú štruktúru divadelnej hry a z obavy, že by pri kompresnej sadzbe nebola zachovaná dobrá sútlač boli i osoby tlačené čierne. Celá sadzba je 12/12 bodov v kovovej strojovej sadzbe z antikvy Excelsior a väčšie stupne na titulnom liste s medzitituloch sa sádzali v ručnej sadzbe písmom Empiriana. Kniha sa vyrábala v dobách keď bolo silné obmedzenie výberu druhov písma a typografia sa robila iba veľmi ťažko.