Koza rohatá a jež

MLADÉ LETÁ  1977

Ilustrácie Albín Brunovský. Grafický dizajn Ľubomír Krátky.

Vydavateľstvo pri tejto knihe vyžadovalo, aby ilustrácie boli na každej strane. Preto pred ilustrovaním bola dizajnerom vyhotovená textová maketa a ilustrátor potom ilustroval do daného priestoru okolo textu. Samozrejme podľa svojich potrieb s textom jemne . manipulova. Typografický text je z jednej veľkosti písma Times, aby pri takejto jednoliatej textovej ploche sa ilustrácie uplatnili  Stránkové čísla boli umiestné v hornej časti, aby v spodnej časti a po bokoch textu mohli byť umiestnené ilustrácie. Táto kniha kládla na ilustrátotora veľké nároky. S typografiou sa nemohlo manipulovaž, alebo iba veľmi mierne sa riadky prelomili, aby nezasahovali do ilustrácie. Priestor okolo textu, ktorý dostal ilustrátor k dispozícii, nebol vždy ideálny, napriek tomu kompozície ilustrácií sú majstrovské a s textom vytvárajú jedinečný celok. S odstupom času je zrejmé, že na takúto ilustrátorskú úlohu nebol nikto lepší ako bravúrny ilustrátor A. Brunovský.