Perpetuum mobile

Keď je spleť kaligrafických ťahov tak bohatá, že nestačíme sledovať ich začiatok a koniec, vzniká pocit nekonečnosti. Večný kolobeh života sa skrýva v každom kaligrafickom ťahu. Večná krása kaligrafickej línie.
A Kazateľ aj o tom čosi vie.