V. Mihálik: Tŕpky / Appassionata

Slovenský spisovateľ. 1976

Ilustrácie Miroslav Cipár. 1976

Grafický dizajn Ľubomír Krátky, 1976