Zlatá brána

Mladé letá, 1975

Vydavateľstvo BUVIK, 2004, 2014, 2017

ZLATÁ BRÁNA – Ilustrácie Miroslav Cipár. Grafický dizajn Ľubomír Krátky.

Grafický dizajn je v tvorivom procese vyhotovenia knihy zásadným faktorom. Detské knihy s členitým textom a bohato ilustrované, sú najzložitejším orieškom pre grafického dizajnéra. Na počiatku je rukopis s množstvom rôznorodého textu prozaického, veršované i neveršované texty detských hier, hádaniek a piesní. K textovému materialu pribudne množstvo ilustrácií a ilustrátora treba vhodne usnerňovať, aby ilustrácie bolo možné vizuálne spájať s textom do jedného celku, aby ich množstvo a veľkosť boli primerané k textovému rozsahu a k počtu strán knihy. V tomto prípade vznikol akýsi pingpong, ilustrátor dostal od dizajnéra rozkres celej knihy s vynechanými miestami pre ilustrácie a po čiastočnom naskicovaní ilustrácií, nasledovala výmena názorov, kde čo pozmeniť, kde bude potrebná úprava formátovaním ilustrácie. Našťastie ilustrácie boli vytvorené bez pozadia, scénu robil biely papier knihy a ilustrácie bolo možné včlenovať do textu ale i uplatňovať ako samostatné nosné obrázky. Po dokončení ilustracií prišla najdôležitejšia práca pre grafického dizajnéra, ktorý určil formáty reprodukcií a typografické spracovanie textov. Knižné dvojstrany musia byť usporiadané tak, aby sa malý čitateľ bez prekážok pohyboval na strane, čo je v procese dobrého čítania to najdôležitejšie. Dokonalá kniha je artefakt. Treba povedať, že kniha vznikala v období bez počítačov, kedy voľba druhu písma bola značne obmedzená nedostatkom typografického písma v polygrafii, formáty reprodukcií museli byť presné určené, aby po vysádzaní textu a vyhotovení nátlačkov obrázkov v tlačiarni, bolo možné nalepiť maketu knihy, ktorá tlačiarni presne určovala technické vyhotovenie celej knihy.

Námaha sa ale vyplatila, kniha mala u čitateľov úspech, bola niekoľkokrát vydaná a viackrát ocenená v súťažiach najkrajších kníh doma i v zahraničí.