D A N I E L – bibliofília / Danielov sen / Songe de Daniel

Vlastným nákladom Dušan Kállay a Ľubomír Krátky v roku 2001

5 farebných leptov Dušan Kállay. Kaligrafia celej knihy tlačená dvojfarebnou serigrafiou Ľubomír Krátky
Formát strany 30×44 cm, papier Excudit 170g. Koženú väzbu vyhotovila umelecká knihárka Ľudmila Mlichová.

Mimoriadnym počinom už je, že kaligrafovaná bibliofília vyšla na Slovensku, kde kaligrafická tvorba sa neteší veľkému záujmu ani u výtvarníkov. Knihu Daniel možno bez rozpakov označiť ako bibliofíliu, ako vzácnu, krásnu knihu. Pri dnešnej vyspelej tlačiarenskej produkcii možno takto nazvať i knihu čiste typografickú, ale kaligrafia je výnimočná tým, že že písmená a slová i celá kompozícia textu je ľudským činom, na kaligrafii sa odzrkadľuje momentálny duševný stav tvorcu.  Sú to bezprostredné stopy tvorivého úsilia. Kaligrafické stvárnenie textu je obrazom ducha textu, estetických vzťahov písaných tvarov a priestoru okolo nich. Pri hodnotení kaligrafie latinkového písma je potrebné si uvedomiť, že stojí na iných základoch ako kaligrafia čínska alebo japonská. Vždy však je tu snaha po kráse.

Kaligrafické texty v tejto bibliofílii nie sú len písomným zachovaním dávnovekej literatúry, sú zobrazením poetiky textu. Kaligrafické písmo má rozličné tvary podľa toho v akej historickej dobe sa utváralo i akým písacím nástrojom. Kreativita kaligrafickej práce zanecháva stopu na každom detaile písomného znaku ale i na výraze celého kaligrafovaného textu. Použitie historizujúcich i moderných prvkov musíme citlivo zvažovať, pretože kaligrafia je súčasným, výtvarným prejavom. Preto je dôležitá pri tejto práci dôkladná znalosť histórie písma, aby kaligrafia bola súčasťou jeho tvorivého myslenia myslenia.

Knižná bibliofília Daniel s originálnou kaligrafiou textu, bola ocenená Hlavnou cenou M. Galandu na Bienále knižného umenia v Martine (2001).

Kaligrafia na web stranách nie je prezentovaná v skutočných pomeroch.