Antoine de Saint Exupéry: Petit Prince, úryvok
z rozprávky

Kaligrafický list pre knihu Florilége, parížskeho nakladateľa Alain Mazeran, 1987

Antoine de Saint Exupéry: Petit Prince a úryvok z rozprávky, kde text sa viaže ku kvetom
a vesmíru, tak ako znelo zadanie naklatateľa.

Detail kaligrafie priblíži milovníkom písma nielen ušľachtilú krásu písmových tvarov, ale i mystické poslanie tejto dávnej ale podnes živej a príťažlivej výtvarnej tvorby.