Albínove ruky otvárajú schránku
s líčidlami.

Album v ktorom bol zaradený tento lept vydalo vydavateľstvo
a dieľňa umeleckej tlače grafiky M’ART PRINT
Martin Štěpánek v Nitre.

Roku 2015 pripravilo niekoľko najbližších priateľov a výtvarných spolupracovníkov
k nedožitej osemdesiatke Albína Brunovského album hĺbkotlačových grafík.
Pre kaligrafický list som si vybral úryvky z básnickej skladby Jána Stacha:
Albínove ruky otvárajú schránku s líčidlami.
Poézia plná symboliky
dobre vystihuje osobnosť Albína Brunovského a bola
dobrou inšpiráciou pre kaligrafické stvárnenie
poetických metafor: Majster Izidor má zadymený hlas
a duši otvára schránku
s líčidkami a iba pre úžas. Pretlmočenie poézie do kaligrafického obrazu, je v tejto práci to najcennejšie.