Danielov sen 7:20

Kaligrafia Danielov sen 7:26 je z bibliofílie vyhotovenej roku 1991 k parížskej výstave grafík D. Kállaya. Ten si text kaligrafie vopred vybral podľa motívu svojej grafiky a kaligrafiu vytlačenú serigrafiou doplnil na darčekovú bibliofíliu formátu 25×40 cm.