Danielov sen

Poster Danielov sen, je vo formáte 40×100 alternatíva plagátu Daniel – poster.
Tlač digitálna.