Ján Stacho: Albínove ruky otvárajú schránku
s líčidlami (úryvok)

Kaligrafia Ľubomír Krátky, 1995

Kaligrafia na papieri,
formát 45 x 64 cm.
Ploché pero a farebný tuš v niektorých miestach jemne rozmývaný. Dráždivá farebnosť, jej prelínanie i utlmovanie objavuje sa i v poetických slovách básnika J. Stacha. Hra so slovami i farebnosťou je v kaligrafii inšpirovaná samotnou básňou a v celkovej výstavbe kompozície nadobúda až monumentálnosť výrazu čo prirodzene prináleží k prejavu pocty A. B.

Kaligraficky list bol venovaný v roku 1995 do rúk Albína Brunovského.