Vítězslav Nezval: Písmeno K

Bienále Brno, 1998

Organizátori Bienále Brno vyzvali roku 1998 grafikov
ktorí boli ocenení
v predchádzajúcich ročníkoch BB, aby vytvorili na svoje začiatočné písmeno svojho mena výtvarnú pohľadnicu. Vybral som si pre kaligrafický lístok báseň V. Nezvala: Písmeno K z cyklu Abeceda.