Kaligrafický motív
z plagátu

Kaligrafický motív z plagátu autorskej výstavy
Ľ. K. roku 2008.