kaligrafované mesiace pre kalendár (detail)

Ľubomír Krátky,

Detail kaligrafie mesiacov