PF (novoročenky) pour féliciter

Bolo kedysi dobrým zvykom, že priatelia si posielali na začiatku nového roka osobné blahoželania. Bolo to zaužívané najme v Europe a zvlášť v tzv socialistických krajinách, ľudia mali asi potrebu dať na vedomie priateľom, že i v ťažkej dobe ešte sme stále tu. Tento novoročný zvyk sa pestoval hlavne medzi intelektuálmi a výtvarníkmi, pretože mali výtvarné cítenie a komerčné, masovo vytlačené pohľadnice im prirodzene nepostačovali. Vo výtvarnom prostredí boli i prirodzene používané, rôzne grafické stroje a výtvarníci mali túžbu vyjadrovať sa vlastnými  výtvarným spôsobmi. Keď nastala slobodná možnosť výmeny pozdravov mnohí ten dobrý zvyk vymenili výhovorkou, že zvyk je už prežitkom.  Slová blahoželaní sa už dávnejšie nahradzovali skratkou PF, alebo slovami pour féliciter. Ako typomaniak som rád požíval písmové kompozície a stále viac vlastnú kaligrafiu.

Kaligrafia

KALIGRAFIA nie je iba krásne písanie. Jej podstatným znakom je individuálny prejav ľudskej ruky a citu. Má dávnu tradíciu a tvary sa dobou krištalizovali, ale súčasná kaligrafia nemôže vytvárať písmo uplne nových tvarov ktorým by súšasník nerozumel. Kaligrafii ako každému výtvarnému dielu môžeme vtlačiť výraz pohody, emócie, melódie a vystupňovať dojem k výtvarnému zážitku. Kaligraf môže skúšať svoju kreativitu iba v osobitom zdôraznení tvarov. Pre kaligrafa nie je písmo iba dorozumievacím prostriedkom, je to obraz. Je však potrebné mať cit k tajomstvám kresby písmových tvarov. V ušlachtilo prepracovaných, v každom pohybe hlboko precítených tvaroch písma snažíme sa prejaviť výraz svojej doby. Písmo je základom kaligrafie. Krása kaligrafie sa cíti iba duchom ako každé umenie.

Názov práce sem

Napíš vydavateľa, rok

Klikni sem a prepíš informačný text…

Názov práce sem

Napíš vydavateľa, rok

Klikni sem a prepíš informačný text…