Kazateľ 3:22

Texty z knihy Kazateľ sú často inšpiráciou pre moje kaligrafie, pretože ich myšlienky sú nadčasové a kaligrafická forma je pre ich obsah akoby predurčená.