Prediger (Kazateľ)

2004

V roku 2004 kaligrafická
nadácia v rakúskom Pettenbachu usporiadala výstavu mojej kaligrafie
a grafického dizajnu.
Aby som sa trocha zavďačil, urobil som kaligrafický list
z Kazateľa – Prediger v nemčine, vytlačený digitálne.