Pablo Neruda:
Óda na typografiu
(úryvky)

Óda na typografiu Pabla Nerudu je oslavou typografického písma, ktoré s kaligrafiou tak úzko súvisia. Písmové tvary sú pre jednotlivé druhy písma ustálené, takmer nemenné preto je dôležité, aby typograf poznal pozadie mystéria kaligrafie, jej schopnosť byť neustále krásnou podľa našej tvorivej fantázie.