Ahoj, hádanka

Vydavateľstvo BUVIK, 2003, 2013

Ilustrácie Miroslav Cipár. Grafický dizajn Ľubomír Krátky.

Kniha pre najmenších s množstvom ilustrácií i textu, je na grafickú úpravu veľmi náročná, pretože text musí byť dobre čitateľný a ilustračná výzdoba musí s textom vytvárať jednoliaty celok. V tomto prípade bol vopred vyhotovený nákres knihy s vynechaním miest pre ilustrovanie, čo predpokladá že dizajner pozná schopnosti ilustrátora, a navrhne priestory na ilustrovanie čo najoptimálnejšie. Počas práce sa názory vzájomne korigujú. Navrhnuté groteskové písmo sa dobre číta a znesie, i farebnú tlač. Farebosť nesmie konkurovať farebnosti ilustrácií skôr ju dopĺňať. Strany knihy sú ako divadelná scéna, musia byť kompaktným celkom, na ktorom sa ako aktéri hry objavujú ilustrácie i texty pred očami čitateľa. To platí i pri grafickom dizajne celej knihy.