Alica v krajine zázrakov

Mladé letá, 1984

Ilustrácie Dušan Kállay.  Grafický dizajn Ľubomír Krátky

Kniha bola za výtvarnosť ocenená na mnohých domácich i zahraničných knižných podujatiach

Kniha je sádzaná písmom Times, ktoré v tej dobe mala tlačiareň vo fotosadzbe a vyhovovalo pre takúto detskú knihu. Vzniklo v 30. rokoch 20. storočia po dôkladných skúškach a rozboroch existujúcich písem ako replika renesančnej antikvy a je dobre čitateľné vo všetkých písmových stupňoch. Obsahuje príbuzné prvky štylizácie aká je v ilustrácii. Je pokojné a robustné a v textovej ploche pomerne tmavo zafarbené takže udržuje pevne pozadie strán. Šírka textu je viac zúžená ako je zvykom na takejto veľkosti knižnej strany, aby po bielych okrajoch mohli byť umiestňované menšie ilustrácie. Typografický text spolu s margami stávajú sa pre malé ilustrácie dynamickým javiskom. Aby boli malé ilustrácie plynulo spojené s blokmi textu, sú niektoré ilustrácie zapravené do niekoľkých riadkov sádzaných na voľný východ čím sa text lepšie napojí na ilustráciu. Hlavným princípom grafickej úpravy je plynulosť čítania pri ktorom ilustráciu vnímame ako nevtieravé osvieženie. Pre takýto spôsob grafickej úpravy je dobré, aby ilustrácia nebola uzavretá nejakým pravouhlým pozadím, ale aby sa bez prekážok sa spájala jej hoci členitá silueta s riadkami na voľný východ. Typografia má dostatok možností ako text a ilustrácie harmonicky a nenásilne spájať do jedného celku.