G. Apollinaire: Ó dievčatá…..

Slovenský spisovateľ, 1998

Preložil Ľubomír Feldek

Grafický dizajn
Ľubomír Krátky 1998