J. Kalina: Obzri sa s úsmevom

Dokumentárne fotografie

Grafický dizajn
Ľubomír Krátky, 1999