Jazyk a reč

MLADÉ LETÁ, 1984

Ilustrácie Vlado Kardelis. Grafický dizajn Ľubomír Krátky

Súbor kapitoliek, v ktorých sa hovorí o jazyku a reči. Hoci to nie je učebnica, kladie na grafický dizajn rovnaké požiadavky na dobrú prehľadnosť a možno ešte väčšie estetické nároky na usporiadanie a úpravu detailov i celku, aby priťahovala čitateľa, ktorý nemá ambície študovať takýto druh literatúry. Kniha je tlačená dvojfarebne, triezvo vybavená ilustráciami, ktoré maju spestrovať čiernu záplavu textu. V takejto knihe je veľmi dôležité stanovenie veľkosti písma, aby niektoré textové celky pôsobili dekoratívne, čiže aby obmeny grafickej úpravy jemne zobudzali čitateľovú pozornosť. Texty sú vãčšinou sádtane do dvoch stĺpcov z písma Times, pretože v tejto šírke sa text ešte dobre číta je prehľadný a na túto šírku bolo možné umiestniť i rôzne členené texty, ktoré sú v odbirnej knihe takéhoto zamerania veľmi časté, vysvetľujú rôzne gramatické zvláštnosti jazyka ale predovšetkym musí byť celý riadok stále v zornom poli čitateľa bez pohybu hlavy. Preto plán detailného usporiadania je v takejto knihe veľmi dôležité. Text je ako stavebnica ktorej jednotlivé prvky musia do seba prirodzene zapadať estetika i užitočnosť sú rovnocennými hodnotami v typografickej konštrukcii. Veľmi časté titulky jednotlivých malých textových častí sú sádzané z polotučného Timesu, ale digitálne zúžené, aby nezaberali v dvojstĺpcovej sadzbe príliš veľa miesta, ale výrazne opticky delili tok textu. Sú zvýraznené dvojitými linkami a tak tvoria i vizuálnu ornamentiku. Podľa obsahu sú niektoré vstupné texty kapitoliek sádzané z vačiho písma na plnú šírku strany, čiže narušujú vizuálne šedý tok základnej sazby. Napriek tomu, že kniha nie je učebnica mohla by byť z vyšeuvedených dôvodov pre grafických dizajnerov odborných kníh príkladom.