Kaligram
Filip a Jan

Kaligram pre Filipa a Jana žijúcich v Amerike. Kaligrafované plochým perom, skenované a zostavené do jedného celku v rôznych počítačových aplikáciách. Výsledný formát 290×420 cm. Farebná tlač digitálna.