Kruh milovníkov poézie (z katalógu edície k jej 25. výročiu)

Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, edícia od roku 1964

Fotografie obálok a strán edície KMP aspoň čiastočne informujú o vizuálnom vzhľade edície.

Niektoré charakteristické stránky možno pozrieť v prezentácii jednotlivých zväzkov.