Ľubomír Feldek: 5x Botafogo

Ilustrácia Miroslav Cipár, 1978

Grafický dizajn Ľubomír Krátky, 1978

5x Botafogo / obálka a knižné dvojstrany