Lýsistrata

Vydavateľstvo TATRAN, Bratislava 1970

Aristofanes: Lýsistrata. Ilustrácie Miroslav Cipár. Grafický dizajn Ľubomír Krátky. Kniha v roku 1972  obdržala cenu Aigle d’Or, Zlatý orol na Festivale knihy v Nice, Francúzsko v kategórii divadelná literatúra.

Grafická úprava textu zohľadnuje, aby kniha poskytovala pohodlné čítanie v primeranej atmosfére a tak osoby sú vysunuté pred plynulý stĺpec textu hry a text dominantnej postavy Lýsistraty je zvýraznený kurzívou väčšieho stupňa písma, aby čitateľ pri čítaní bol mimovoľne vizuálne navodený že všetky dialogy nie sú rovnocenné. Pri prozaických textoch je jednotvárnosť narušovaná titulkami, odsekmi, voľnými riadkami, inicialkami a inými grafickými prvkami. Text divadelnej hry je špecifický tu typografická kompozícia môže nahradiť gestá a výraz hereckého prednesu. Je to inscenácia tlačeného slova. Typografická úprava býva preto prirovnávaná i k práci divadelnej režie. Typografia musí byť ale citlivo primeraná osobitosti knižného celku, ľudskému vnímaniu. Typograf vždy sleduje, aby bol text dokonale čitateľný, to však neobmedzuje jeho kreativitu. Musí však zohľadňovať zmysel literárneho textu a hra s písmom musí byť neformálna, podporujúca myšlienku literárneho diela. Citlivým riešením detailov typografie smeruje k dokonalému výrazu i celej knihy. Typografia je základom estetickej hodnoty knihy.

Linkové ilustrácie sú dizajnérom určené do rôznych farieb a na stranách sú navzájom komponované a prekrývané, aby sa sa dopĺňali v akcii a oživovali stránky knihy.

Klikni sem a prepíš informačný text…