Páví kráľ

MLADÉ LETÁ  1980

Ilustrácie Albín Brunovský. Grafický dizajn Ľubomír Krátky

Grafická úprava tejto knihy, je v duchu klasických zásad knižného dizajnu. Plocha samotného textu je na strane postavená tak, aby na dvojstrane opticky tvorila jeden celok. Tento zámer podporuje v záhlaví strany umiestnená modročierna dvojitá linka s pagínou. Každá rozprávka začína čiernou iniciálou, ozdobenou iba jemným, červeným ornamentom, aby nekonkurovala farebnosti ilustrácií. Ilustrácia je vždy v spodnej časti strany. Aby dvojstrany nepôsobili v knihe stereotypne, nie sú grafický zrkadlovo rovnaké. Názov knihy v modrej farbe umiestnený pod pagínou sa opakuje iba na ľavých stranách. Na pravých stranách je ako pendant malá dekoratívna ilustrácia. Názov rozprávky nad dvojlinkou je iba na nepárnych stranách. Tento jednoduchý layout udržiava v celej knihe na dvojstranách decentný rytmus v ktorom sa dobre uplatňujú i jemné ilustrácie.