Príbehy Dona Quijota

BUVIK 2017

Ilustrácie Došan Kállay. Grafický dizajn Ľubomír Krátky

Vydavateľstvo BUVIK vydáva okrem kníh pre najmenších čitateľov i knihy pre vyspelejších detských čitateľov. Po výbere zo Shakespearových divadelných hier vydalo i prerozprávaný výber podľa románu
Cervantesového Dona Quijota. V snahe vybaviť knihu dokonalými ilustráciami obratila sa na Dušana Kállaya. Ten požadoval aby kniha bola vybavená i kvalitnou grafickou úpravou. Okrem krásnych celostrán urobil i menšie ilustrácie, ktoré umožňujú aby kniha detskému čitateľa lepšie priblížila obsah literatúry a zároveň grafickému upravovateľovi poskytla i príležitosť k nápaditej a harmonickej grafickej úprave.