Rimbaud: Moje malé milenky

Grafický dizajn Ľubomír Krátky
s dobovými kresbami, 1999

Toto bol asi jeden z posledných zväzkov KMP ilustrovaných a individuále graficky upravených. Tlačová technika umožňovala odteraz používanie rôzneho písma i kvalitnej tlače. Konečne možnosť pracovať profesionálne ale grafik mieni a doba mení.  Je to ako zakliate, že edícia KMP sa takto rozpadala práve v tejto chvíli, hoci bolo známe, že medzi čitateľmi bola veľmi obľúbená. Že by na všetkom zle bolo niečo dobré. Nová doba, síce už demokratická, ale príliš materiálistická, hoci od nežnej revolúcie by sa očakávala väčšia náklonnosť k poézii a ku kráse. S odstupom času už i tie krásne knihy strácajú pôvodný jas.