Milan Rúfus: Očistec

Kaligrafia plochým perom
a farebnými kriedami. Doklad, že i súčasné slová sú vhodné pre kaligrafické ztvárnenie.

2010