Albín Brunovský: Monografia

TATRAN, 1985

Na obálke použitá reprodukcia obrazu na dreve A. Brunovského.

Grafický dizajn Ľubomír Krátky