Dante: Božská komédia: Peklo

Spoločnosť Dante Alighieri Bratislava 2005

Ilustrácie Marek Ormandík 2005

Grafický dizajn Ľubomír Krátky 2005

Jedna kniha z trilógie diela Božská komédia