Biblický text 3:16

Donald E. Knuth, 1991

Donald E. Knuth profesor matematiky a typografie na univerzite Stanford v Amerike oslovil 59. kaligrafov z celého sveta, aby vytvorili kaligrafické ilustrácie k vopred určeným biblickým veršom 3:16 pre jeho knihu kritickej interpretácie týchto textov. Kniha bola vydaná roku 1991. V spodnej časti je detail kaligrafie. Umeleckým poradcom pre publikovanie kaligrafie bol Hermann Zapf.