E. A. Poe: Ostrov Zante (detail 2)

Druhý detail kaligrafie

Kaligrafia na grafickom papieri 50×71 cm, plochým perom
a farebným tušom.

Druhý detail dolnej časti kaligrafie, kde druhá farba dopĺňa celkovú kaligrafiu prelínaním kaligrafických ťahov.