Chvála slovenčiny

Vydali Spolok slovenských spisovateľov
a Matica slovenská, 1998

Ilustrácia na obálke Mikuláš Galanda

Grafický dizajn Ľubomír Krátky, 1998