Hemingway: Starec a more

Grafický dizajn Ľubomír Krátky