Ernst Jandl: Žltý pes

Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ. 1993

Väčšina kníh edície Kruh milovníkov poézie poskytovala grafickému dizajnérovi veľkú škálu kreatívnych, vizuálnych možností. Okrem samostatnej poézie obsahovala obrazové dokumenty z básnikovho života a v tomto prípade i jeho kresby. Básne sú hravé, humorné na akustickom či grafickom princípe a žonglovaní so slovom a preto vyzývajú typografa, aby sa pridal s nekonvenčnou typografickou hrou hoci iba zmenou písmaa to i na miestach kde táto zmena nie je básnikom určená už v rukopise. Takáto typografická práca môže byť radostná, ale musí byť i zodpovedná. Nejde proti duchu poézie, ale je to stotožnenie sa s básnikom na rovnakej melódii. Kniha bola vytvorená priamo na typografovom počítači čo je snom tvorcu, ale predpokladá i dokonalé ovládanie typografického remesla. Základným písmom je Bodoni v rôznom duktuse, a doplňuje ho bezserifové písmo Futura. Tieto písma poskytujú rôzny farebný výraz. Antikvový rez ako i matematicky strohé, bezserifové písma sa dobre komponujú. Dokonale súvisia s obsahom poézie. Na prezentáciu celej grafickej úpravy by sa žiadalo reprodukovať azda viac strán pretože typografická konštrukcia je na stranách odlišná i keď celok knihy zostáva kompaktný. Layout knihy je jednoduchý ale variabilný, jediné pevné miesto si uchováva pagina.