Veľká Morava v tisícročí

TATRAN, 1985

Ilustrácie Miroslav Cipár. Grafický dizajn Ľubomír Krátky

Rôznorodý text prozaický i výber z poézie spolu s množstvom farebných ilustrácii je vždy pre grafického upravovateľa výzvou. Písmo Palatino a Adobe Garamond kurzíva na novom fotosádzacom stroji poskytovalo dizajnérovi obmeny v druhu písma i vo veľkostiach. Takmer pôvodný renezančný typ italiky má neozvyklý výraz. I keď montáž strán sa diala v tlačiarni klasickou montážou filmov, bolo možné dovoliť si i náročnejšie zalamovanie farebných záhlaví s paginami a malými ilustrácií.