kaligrafické obálky

Smena 1974-1979

Obálky bez ilustrácie vytvorené iba kaligrafickým písmom

Knihy slovenských spisovateľov neboli vo vydavateľstve Smena zaradené do edície a pre vizuálnu prehľadnosť medzi inými knihami sa vydavateľstvo rozhodlo, aby obálky boli graficky riešené iba výrazným kaligrafickým písmom. Pre tento účel bolo najlepšie vychádzať z kurzívového písma obdobia baroka a klasicizmu, ktoré pisári v tej dobe písali ostrým, kovovým perom, tieňovanie bolo veľmi výrazné a písmo pôsobilo dekoratívne, k čomu prispievalo i ukončenia ťahov do špirál, ktoré sa prekrývali a ukončenie ťahov slzičkami čo prinášalo i zaujímavé obrazce. Kaligrafiou boli vytvorené iba názvy knihy čím niektoré písmená mohli byť dostatočne veľké, aby sa uplatnili ich dekoratívne časti. Formát knihy bol štvorcový čo umožňovalo dobré kaligrafické kompozície. Dvojfarebné riešenie bolo vhodné na obálky určené pre krásnu literatúru, ale seriózne tu pôsobí i samotné použitie kaligrafie.