Plagát – Ľ.K. Knižní typografie – PNP – Praha 1975

Ľubomír Krátky, 1975

Výstavu usporiadal Památník národního písemníctví v Prahe na Strahovskem nádvoří. Mali predtlačené pladáty, kde v spodnej časti mali ofsetom vytlačené termínové údaje o výstave a logo PNP. Ja som do hornej dvojtretinovej časti urobil písmovú kompozíciu názvu výstavy. Kompozícia bola zlepená
z prefotografovaného písma Walbaum, čo bola tedy bežná prax. Kompozícia troch písmen K bola moja, autorska. Pre bežný výlep bol plagát vytlačený sieťotlačou s predtlačou PNP v spodnej časti. Pre svoju osobnú potrebu som dal plagát vytlačiť iba s mojou písomnou kopozíciou. Bola to moja prvá samostatná výstava.