Karadžić: Zapýrený bán

Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, 1989

Grafický dizajn Ľubomír Krátky, ilustrácie Peter Kľúčik

Táto poézia si zaslúžila aby bola okorenená i typograficky, ale aby tiež podporila vtipné ilustrácie. Správna, vzájomná kompozícia vždy podporí celkové vyznenie rôznorodých zložiek knižného celku, pojem úprava zneje síce veľmi vecne, ale upraviť vzájomné vzťqhy, aby žiadny prvol nebol zatlačený do pozadia je veľmi dôležitá kompozičná práca. Dizajn je vlastne výtvarné riešenie vzájomných vzťahov mnohých elementov celku. Preto je práca grafického dizajnera tak podstatná pre vzhľad i malej knihy.