Luskáčik a Myší kráľ

Mladé letá, 1968

Ilustroval Albín Brunovský. Grafický dizajn Ľubomír Krátky.

Písmo Baskerville

Ilustrátor urobil krásne ilustrácie ale nepočítal s možnosťami grafickej úpravy pri zalamovaní takýchto rôznoformátových ilustrácií. To je zrejmé pri obálke, ale i na titulnom dvojliste. Aby skupinka názvu knihy kompozične vyhovovala jemnosti ilustrácie musel byť zvolený menší stupeň písma a hlavne na titulnom liste vytvorená pôsobivá kompozícia oživená veľkými iniciálkami začiatku názvu. Italika písma Baskerville pôsobí hravo o je akoby inšpirovaná charakterom ilustrácie. Kniha sa robila v dobe, kedy ani dobré slovenské tlačiarne nemali dostatočný výber písma. Baskerville bolo našťastie dosť univerzálne písmo a hoci už vtedy začínala tkz. fotosadzba, tak tlačiareń dokázala texty sádzať iba v 12 b veľkosti čo pre takýto veľký formát s malým rozsahom textu nebolo príliš ideálne. Našťastie sa už prísme nedodržiavali oborové normy o použití veľkosti písma a tak bol zvolený preklad riadkov 4 b. Ale i tak musel byť obraz sadzby užší, aby dížka riadka bola dobre čitateľná. Bolo zvolené nezvyčajné postavenie sadzby na strane čo umožnilo veľkú vzdušnosť okolo ilustrácii. Poskytovalo to kreatívnejšiu úpravu. Napríklad na dvojstrane 42 – 43 je vytvorené na dvojstrane javisko, kde ilustrácie spolu hraju, tým, že sa postava z ľavej strany pozera ďalekohľadom na figurku ponad zníženú sadzbu. Podobné vizuálne prepojenie je i na dvojstrane 24 – 25. Tu je dôležité, že ilustrácia na ľavej strane je umiestnená hore a tým myš na náprotivnej strane ma v pomere k ilustrácii s koňom  logickú veľkosť. Je zásada, že veci ktoré sú veľké umiestňujeme pod horizont strany akoby bližšie k nám. Takéto postupy, sú plne v rukách dizajnera a slúžia k jednote knižného celku.